Clàusules que ha de tenir en compte un propietari en un contracte de lloguer

A l’hora llogar un habitatge, has de acordar amb l’inquilí una sèrie de punts que estaran vigents, que regularan, tot el temps que s’estengui la relació entre tots dos. Com hem comentat en altres ocasions, és molt important que ho deixis tot plasmat en un document, ja saps, les paraules se les emporta el vent. Avui, t’expliquem aquelles clàusules que has de tenir en compte a l’hora de redactar un contracte de lloguer. Pren nota!

clausula contracte lloguer

Estableix la durada del contracte

La Llei d’Arrendaments Urbans estableix en el seu article número 9 que la durada d’un contracte d’arrendament depèn del que pactin les parts, quan aquest s’inicia. Si l’acord és menor de tres anys, quan el contracte venci s’allargarà per anualitats fins que aquest arribi una durada mínima de tres anys.

En aquesta clàusula és important especificar les condicions amb què s’ha de rescindir el contracte, tant per la part de l’inquilí, com per la del propietari. En el primer cas, ha d’avisar en temps i forma 30 dies abans de la finalització de l’acord. Així mateix, també pot abandonar l’habitatge transcorreguts sis mesos des de la signatura del document, on l’arrendatari pot patir una penalització, corresponent al temps que queda per acabar el contracte. En el cas de l’arrendador, pot recuperar l’habitatge, sempre que, la necessitis tu, un familiar de primer grau de consanguinitat o el cònjuge (en cas de sentència ferma); hagi transcorregut un any des de la signatura del contracte i avisis amb dos mesos d’antelació.

Marca la renda i les despeses derivades pel lloguer

Tot i que és una cosa lògica, està bé recordar-ho, per si algun despistat se li passa. A l’hora de redactar el contracte de lloguer, especifica quin serà la quantia mensual de la renda i totes les despeses relacionades amb el lloguer, com els subministraments o les petites reparacions generades per l’ús habitual de l’immoble, entre d’altres. També has d’especificar l’indicador amb el que s’actualitzarà la renda del lloguer com, per exemple, l’índex ARCA.

Subarrendament de l’habitatge

En entrades antigues, us hem parlat sobre el subarrendament dels habitatges. Com saps, hi ha inquilins que, per estalviar-se uns diners, decideixen subalquilar un espai de la teva propietat. Per poder fer-ho es necessita l’aprovació de l’arrendador, segons marca la LAU en el seu article 8. Si no vols perdre el control del teu habitatge, el millor és que afegegis una clàusula al teu contracte on indiquis la prohibició de la realitzar aquesta pràctica. D’aquesta manera, si l’inquilí ho fa, podràs rescindir el contracte per no haver respectat el document que regula el lloguer.

Elabora un inventari de l’habitatge

Encara que de vegades a molts propietaris us passa desapercebut, a l’hora d’elaborar un contracte de lloguer és molt important acompanyar amb un inventari. En aquest annex, s’han d’especificar tots els estris que es troben a la casa en el moment en què nou inquilí entra a viure. També, és recomanable que posis fotos de cada un dels béns i especifiquis en quin estat es troba. D’aquesta manera, quan doneu per acabat l’acord, podràs fer una revisió ràpida de la casa i reclamar a l’arrendatari en cas que faltin béns en l’habitatge, o hagin patit desperfectes.

No t’oblidis de la clàusula d’alienació

Finalment, no t’has d’oblidar de la clàusula d’alienació, ja que, en cas de compravenda de l’habitatge, has d’especificar que passaria amb el contracte en vigor. La Llei d’Arrendaments Urbans parla en l’article 14 que, per aplicar a l’alienació d’una casa, l’immoble ha d’estar inscrit en el Registre de la Propietat i, així, el nou propietari té l’obligació de continuar amb el contracte de lloguer fins que aquest finalitzi.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.