Es pot modificar un contracte de lloguer?

Si portes temps vivint de lloguer és possible que t’hagis preguntat si és possible fer modificacions al teu contracte. En aquest article t’expliquem tot el que cal saber.

Ja sigui perquè les teves circumstàncies han canviat, necessites fer una modificació de les condicions pactades o vols incloure un nou llogater al lloguer les modificacions en els contractes estan a l’ordre del dia. Tot i això, és important saber que aquestes només podran realitzar-se mitjançant un annex, sempre que el contracte estigui en vigor. A més, les dues parts (arrendatari i arrendador) han d’estar d’acord.

Per entendre en quines circumstàncies es pot modificar un contracte de lloguer, és imprescindible que arrenquem per explicar alguns termes bàsics que ens ajudaran a dur a terme el procés. Pareu atenció!

QUÈ ÉS UN ANNEX AL CONTRACTE DE LLOGUER?

Es tracta d’un document que s’adjunta al contracte de lloguer pel qual es pot modificar un acord ja signat, és a dir, que estigui en vigor. Qualsevol annex al contracte de lloguer sempre s’ha de fer constar per escrit, adjuntar-se al document original i anar signat per propietari i llogater, ja que cap contracte de lloguer no es pot modificar unilateralment.

I SI UNA DE LES PARTS NO ESTÀ CONFORME?

De vegades passa que una de les parts no està conforme amb la modificació. Si es tracta de l’inquilí, la propietat no podrà fer cap canvi sobre allò pactat en el contracte de lloguer i haurà d’esperar que es produeixi la fi del contracte per poder presentar un nou acord en què inclogui les condicions desitjades. Aquest nou acord es presentarà com un contracte de lloguer nou i haurà d’estar conforme al que recull la Llei d’arrendaments urbans.

En cas que sigui la propietat la que no accepti la modificació del contracte de lloguer, l’inquilí tampoc podrà realitzar canvis sobre el que s’havia pactat inicialment, però sí que podrà desistir del lloguer quan almenys hagin transcorregut sis mesos des de la signatura de contracte.

QUINES CLÀUSULES DEL CONTRACTE SÓN SUSCEPTIBLES DE CANVI?

En aquest punt és important destacar que només es podran modificar o incloure clàusules que s’ajustin a allò estipulat per llei, per la qual cosa és imprescindible comptar amb un assessor, lletrat o professional immobiliari que tingui coneixements en matèria d’arrendaments per evitar les clàusules nules o abusives.

Amb relació a les clàusules susceptibles de modificació en un contracte de lloguer, aquestes són les més freqüents:

  • Renda.
  • Inclusió o exclusió de llogaters.
  • Despeses de limmoble.
  • Modificació del sistema de pagament (per exemple, canvi de compte bancari)
  • Rectificació o canvis de les dades de la propietat o dels arrendataris.
  • Noves obligacions.

Esperem haver resolt els vostres dubtes sobre com modificar un contracte de lloguer ja format, si te’n sorgeix alguna més, el nostre equip d’assessors immobiliaris i jurídics t’ajuden a respondre-les. Pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × two =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.