Coneixes el dret de tempteig i retracte en un lloguer?

Potser heu sentit aquests termes en un context de relació entre llogater i propietari. Para atenció a aquest article per aclarir els teus dubtes.

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix als articles 25 i 31 el dret de tempteig i retracte, que entren en joc quan el propietari decideix vendre l’immoble. Tots dos drets recauen a favor de l’inquilí i tenen a veure amb la possibilitat d’adquisició preferent que aquest té. És a dir, si el propietari decideix vendre la propietat, el llogater té dret a comprar-la davant d’una tercera persona, sempre que iguali les condicions de venda.

EL DRET DE TEMPTEIG

Estipula que el propietari d’un habitatge arrendat ha d’avisar l’inquilí de la posada en venda de l’immoble abans de treure’l al mercat, per oferir-li la preferència de la seva adquisició, en igualtat de preu i condicions que altres possibles compradors.

EL DRET DE RETRACTE

S’exerceix després de la venda de l’habitatge a una tercera persona, sempre que es doni un d’aquests tres supòsits:

  • El propietari no va informar l’inquilí de la posada en venda de l’habitatge, vulnerant així el dret de tempteig.
  • El propietari actual ha informat l’inquilí de la posada en venda de l’habitatge, però n’ha omès alguna de les condicions (per exemple, el preu).
  • El propietari ha venut l’habitatge a una tercera persona a un preu inferior al que li va oferir al llogater durant el tempteig.

D´aquesta manera, si ens trobem en un escenari com algun dels anteriors, l´inquilí podrà comprar l´habitatge amb les mateixes condicions que va pactar el propietari amb la tercera persona. Si es dóna el cas que el preu de venda ha estat inferior a l’inicial, l’inquilí adquirirà l’habitatge a aquest preu, no pas al preu inicial (superior) que el propietari li havia ofert.

Tant al tempteig com al retracte, l’inquilí disposa de trenta dies naturals per exercir el seu dret. Al tempteig, aquests trenta dies es compten des que el propietari li comunica la posada en venda de l’habitatge, mentre que al retracte, des que el propietari li comunica la venda efectiva. Per tant, complerts els trenta dies naturals des de la notificació, l’inquilí perdrà el dret de compra preferent .

LIMITACIONS

Hi ha alguna situació en què aquests drets no es puguin exercir? La resposta és SÍ. Te les expliquem a continuació:

  • Quan el contracte de lloguer especifica en una clàusula la renúncia al dret de tempteig i retracte.
  • Quan hi hagi un altre dret d’adquisició preferent per part duna tercera persona (com per exemple, el copropietari).
  • Quan tot l´immoble pertany al mateix propietari i es ven de manera conjunta (com un edifici).
  • Quan tot l’immoble es ven al mateix comprador encara que cada habitatge tingui un propietari diferent.

Si encara tens dubtes sobre aquesta o altres qüestions relacionades amb el teu lloguer no dubtis a consultar-nos a info@alquilerseguro.es

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.