Quin és el termini per a depositar la fiança del lloguer d’un habitatge?

Quan es lloga un habitatge, el primer pas perquè el lloguer sigui legítim és signar un contracte d’arrendament. Durant aquest procés de la signatura del contracte, el llogater ha de realitzar una sèrie de pagaments. A Lloguer Segur, per exemple, són: el mes en curs, el dipòsit de garantia, la fiança legal i el mes d’honoraris. La fiança legal és una garantia que l’inquilí complirà les condicions estipulades en l’acord, tant en temps com en forma. De fet, l’arrendador està en el seu ple dret de no tornar-la si, a la finalització del contracte, pot demostrar que el seu inquilí ha incomplert alguna clàusula de l’escrit.

No obstant això, encara que tingui el dret a quedar-se-la quan l’inquilí no compleix les condicions que ha signat, o per cobrir reformes ocasionades per un mal ús de l’habitatge i fins i tot per deutes; l’arrendador no pot quedar-se la fiança durant el període de temps que segueixi vigent el contracte. El propietari ha, dins el temps que estipula la Llei d’Arrendaments Urbans, dipositar aquesta fiança legal en l’organisme oficial que hagi establert la seva comunitat autònoma. D’aquesta manera, es podrà garantir que els diners no es s’utilitzaran amb altres finalitats. Pot ser que tot allò relacionat amb la fiança pugui semblar complicat, però és molt més fàcil del que sembla. ALloguer Segur t’expliquem com, on i quan has de dipositar la fiança legal del lloguer d’un immoble.

fiança lloguer

On he de dipositar la fiança?

L’organisme al qual has d’acudir per dipositar la fiança varia depenent de la comunitat autònoma on es trobi l’habitatge. En aquest cas, el govern té competència per legislar sobre els terminis per a l’ingrés de la fiança, les infraccions, les sancions, els interessos i els recàrrecs, entre d’altres.

Quant temps tinc?

El llogater ha de lliurar la quantitat d’un mes de renda com a fiança legal en la mateixa signatura del contracte. En canvi, els propietaris tenen més marge per dipositar aquesta quantia econòmica en l’organisme pertinent. En total, com a arrendador disposes d’un termini de 30 dies hàbils per a realitzar aquesta transacció des de la signatura del contracte.

Normalment pots efectuar el pagament per Internet o en una oficina bancària juntament amb l’imprès d’autoliquidació emplenat pel ciutadà. Després d’això, has de lliurar  l’imprès en l’organisme competent: ja sigui per via telemàtica, per correu postal o en qualsevol dels registres habilitats per a això.

Què passa si incompleixo el termini per fer l’ingrés?

En el cas d’incomplir el termini de 30 dies en què és obligatori dipositar la fiança legal, s’atorga una penalització al propietari.

Quan he de tornar la fiança?

En primer lloc, les dues parts han de considerar si s’ha de retornar, o no, la fiança. En cas d’incompliment del contracte o de deutes pendents, és probable que no es torni l’import. A més, si el propietari ha de costejar arranjaments i reformes per culpa d’un mal ús de l’habitatge per part de l’inquilí, es descomptarà l’import pertinent de la quantitat total.

No obstant això, si l’inquilí ha complert en temps i forma les condicions del contracte i tot ha anat bé, el propietari ha de lliurar l’import complet de la fiança que va lliurar l’arrendatari en el moment de la signatura del contracte. Per a això, es disposa d’un termini legal de 30 dies des que la relació contractual arribi a la seva fi i s’hagin tornat les claus per a retornar la fiança.

És important que, tant per lliurar la fiança a l’organisme pertinent com per retornar-la al llogater, tinguis en compte els terminis i no els sobrepassis. Si t’excedeixes d’aquest temps, l’arrendatari podria reclamar-te interessos de demora.

Això és tot el que has de saber, a priori, sobre la fiança legal. Si tens alguna consulta més o hi ha alguna cosa que necessitis conèixer més a fons, no dubtis en preguntar-nos i t’ajudarem en tot el que puguem.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + twenty =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.