Tag Archives: fiança

Com funciona la fiança en un contracte de lloguer?

En els contractes d’arrendament de vivenda habitual és obligatori sol·licitar al llogater l’import equivalent a una mensualitat com a concepte de fiança. A la seva vegada, el propietari ha de dipositar aquest import a l’organisme competent de la seva comunitat autònoma amb un plaç màxim de dos mesos des de l’entrada en vigor del contracte…. Continue reading »