QUÈ FER SI EL MEU ANTIC INQUILÍ NO EM RETORNA LES CLAUS

Quan lloguem un habitatge, ja tenim més que interioritzat, com si es tractés d’un mantra, que hem de formalitzar un contracte de lloguer, a poder ser per escrit, en el qual quedin reflectits tots els aspectes de l’arrendament. No obstant això, a l’hora de finalitzar el lloguer com hem de procedir?, què cal fer per al lliurament de claus? Analitzem tot en aquesta nova entrada.

Com comentàvem, en llogar un pis, com a norma general, es formalitza un contracte de lloguer on venen especificats drets i obligacions de les parts, això és de propietat i d’arrendataris, a més de les característiques del lloguer (durada, renda, fiança…) Fins aquí, seguim el procés estandarditzat per a tot habitatge, no obstant això, a l’hora d’acabar amb el lloguer, hem de seguir un procés per a la devolució de la possessió de l’immoble i el corresponent lliurament de claus.

COM ES RETORNA LA POSSESSIÓ D’UN HABITATGE EN LLOGUER?

Acordada la finalització del contracte de lloguer, ja sigui per una rescissió anticipada, pel compliment màxim acordat o qualsevol altra circumstància, s’ha de procedir al lliurament de la possessió de l’habitatge i a la corresponent devolució de claus, però en què consisteix la devolució de la possessió?

Tal com hem comentat en altres entrades, en el moment de llogar un immoble, se cedeix la possessió del mateix a l’arrendatari, perquè pugui viure en l’habitatge, a través del contracte de lloguer. Per descomptat, l’arrendador, continua sent el propietari de l’habitatge, però durant la vigència del contracte de lloguer, no pot entrar en el pis sense autorització de l’inquilí o d’un jutge.

Per a procedir a la devolució de la possessió de l’habitatge en lloguer, hem de redactar un document de lliurament de possessió, que totes dues parts, inquilí i propietari, han de signar, i en el qual ha de quedar de manera clara i concisa que s’acorda la fi del lloguer, això és la rescissió del contracte. D’altra banda, caldrà comprovar l’estat de l’habitatge i s’haurà de retornar per part de l’inquilí les claus, i tots els jocs que tingui a la propietat.

Per descomptat, les rescissions dels contractes de lloguer, tant si és per part de l’arrendador, com de l’arrendatari, cal comunicar-les dins del termini i en la forma escaient, i a poder ser, perquè sigui tot més segur, de manera fefaent, com pot ser mitjançant burofax, email certificat…

QUÈ OCORRE SI L’INQUILÍ NO RETORNA LES CLAUS DEL PIS DE LLOGUER?

Fins ara hem descrit la forma correcta i més segura per a rescindir un contracte de lloguer i recuperar la possessió de l’habitatge i les claus, però què ocorre si l’inquilí no retorna les claus? Lluny del que es pensa, la propietat no pot entrar en l’immoble si no s’ha acordat la finalització del lloguer i s’ha procedit a la devolució de la possessió i, per tant, de les claus.

Amb la propietat sense poder entrar legalment en l’habitatge llogat, sense documents que acreditin la finalització del lloguer, i sense les claus de l’immoble, tenim dues opcions d’actuació, d’una banda, la de comunicar a l’arrendatari mitjançant burofax, la finalització del lloguer i la seva obligació de retornar les claus, i per un altre, en el cas que l’anterior via no sigui escoltada, s’ha d’interposar una demanda de reclamació de devolució de la possessió, i, per tant, que sigui un jutge el que dictamini que el propietari pot entrar en l’habitatge. Una vegada es tingui l’ordre del jutge, es podrà entrar en l’immoble i es recomana fer un canvi del pany.

LA CLAU DELS PROFESSIONALS IMMOBILIARIS

Com es pot comprovar, llogar suposa conèixer molts processos a més de realitzar contínues gestions sobre l’habitatge i no sols és una tasca complexa, sinó prou important per a comptar amb un assessorament professional.

En Lloguer Segur, ens encarreguem de la gestió integral de l’habitatge i de tots aquells processos que porta implícit el lloguer. El nostre equip d’assessors immobiliaris s’encarregarà de tot durant la vigència del lloguer, informant-te a cada moment, d’aquesta manera, gaudiràs de la tranquil·litat de tenir un lloguer segur.

Visites a l’habitatge, formalització del lloguer, gestió d’incidències, rescissions de contracte, lliurament de claus…. A més, comptem amb un ampli equip de juristes especialitzats en arrendaments urbans que vetllen per la legalitat del teu lloguer. D’altra banda, com ja saps, Lloguer Segur et garanteix el cobrament puntual de les rendes el dia 5 de cada mes, mantenint la morositat en el 0%.

T’has quedat amb dubtes sobre el lliurament de claus d’un habitatge de lloguer? pregunta’ns!

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.